• Quy trình điều trị niềng răng không mắc cài với Invisalign

Bước 1: Bạn cần chụp ảnh,phim X-quang và lấy dấu răng silicon để giúp bác sĩ của bạn xây dựng kế hoạch điều trị cho bạn

NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI

Quy trình điều trị với Invisalign.

 

Bước 1: Bạn cần chụp ảnh,phim X-quang và lấy dấu răng silicon để giúp bác sĩ của bạn xây dựng kế hoạch điều trị cho bạn

Bước 2: Bác sĩ sẽ lập một kế hoạch điều trị 3 D chỉ dành riêng cho bạn

Bước 3 : Bạn có thể nhìn thấy hàm răng của mình trong và sau khi điều trị

Bước 4: Bộ khay invisalign sẽ được thiết kế phù hợp dành riêng cho bạn

Bước 5: Bạn sẽ tới kiểm tra tại phòng khám theo lịch hẹn của bác sĩ

Bước 6: Hoàn tất quá trình điều trị,dùng hàm duy trì.

Chia sẻ: