• Triết lý tâm y

Theo triết lý phương Đông kiểu cổ điển ngũ thường bao gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân nghĩa tức là đạo đức làm người đứng hàng đầu như Nguyễn Du đã viết “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Lời thề Hyppocrate đã răn dạy về đạo đức ứng xử của người thầy thuốc với bệnh nhân, với đồng nghiệp, với thầy dạy và với học trò. Xin trích đoạn kết của lời thề: “Nếu tôi hoàn thành trọn vẹn lời thề này tôi sẽ được hưởng cuộc sống tươi đẹp của nghề y, được mọi người trọng vọng, nếu tôi bội thề sẽ lãnh chịu điều ngược lại và bị trừng phạt”. Ngày 27/02/1955, Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế có đoạn:“Người bệnh phó thác tính mạng nơi các cô các chú, Chính phủ phó thác việc cứu chữa bệnh cho các cô các chú, lương y phải như từ mẫu”.

10 nội dung của quy ước Geneve 2006 về y đức:

- Tôi xin thề cống hiến toàn bộ cuộc đời tôi để phục vụ sức khỏe mọi người.

- Tôi xin dành trọn sự tôn kính và lòng biết ơn của tôi cho các thầy đã dạy dỗ tôi thành tài.

- Tôi xin thề suốt đời hành nghề với lương tâm và nhân phẩm của con người.

- Tôi xin thề luôn luôn coi sức khỏe của người bệnh là sự quan tâm hàng đầu của tôi.

- Tôi xin giữ kín mãi mãi mọi bí mật mà người bệnh đã tin tưởng thổ lộ với tôi.

- Tôi xin thề bằng mọi cách với khả năng duy trì bảo vệ danh dự, giữ gìn và phát huy truyền thống cao quý của ngành y.

- Luôn luôn coi trọng các đồng nghiệp như anh em ruột thịt của mình.

- Không bao giờ để các vấn đề tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, đảng phái chính trị, vị trí xã hội làm ảnh hưởng đến bổn phận của tôi và người bệnh của tôi.

- Tôi sẽ cố gắng hết mình duy trì sự tôn trọng đối với cuộc sống con người ngay từ khi còn trong bào thai, tôi sẽ không sử dụng kiến thức y khoa của mình làm điều trái ngược với luật pháp.

- Tôi tuyên thề những điều nói trên một cách tự nguyện và vì danh dự của mình.

Chia sẻ: