• Mini implant

Mini Implant cũng là trụ bằng Titanium nhưng có kích thước nhỏ hơn so với các Implant thông thường và phía trên đầu có hình dạng như quả bóng.

Mini Implant thường được sử dụng để nâng đỡ hàm tạm trong lúc chờ phục hình chính thức trên Implant. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Văn Nhân: có một số trường phái sử dụng 4 mini Implant  để nâng đỡ phục hình chính thức nhưng theo kinh nghiệm bản thân, chúng tôi nhận thấy nguy cơ mini Implant bị sút ra rất cao.

 


Những Implant chính thức được nướu bao phủ nên không thể quan sát bằng mắt thường, nó chỉ thể hiện trên phim tia X. Còn mini Implant được để lộ ra ngoài để gắn hàm tạm trong lúc chờ xương phát triển đầy đủ. Đến giai đoạn làm phục hình răng chính thức trên Implant thì nimi implant sẽ được tháo ra vì đến giai đoạn này nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chia sẻ: