• Implant được thực hiện trong những trường hợp nào?

Bạn có thể lựa chọn cấy ghép răng bằng implant khi : -bạn mất toàn bộ răng -Bạn mất nhiều răng -Bạn mất một răng

Ngoài ra bác sỹ phải dựa trên tình trạng sức khỏe răng miệng ,tiền sử bệnh,cấu trúc xương hàm của bạn để đưa ra chỉ định thích hợp nhất

 

f

Chia sẻ: