• Thông báo lịch nghỉ đột xuất

Nha khoa quốc tế xin trân trọng thông báo lịch nghỉ đột xuất vào ngày hôm nay 06/11/2019. Ngày mai, 07/11/2019 phòng khám hoạt động bình thường trở lại. Trân thành cảm ơn Quý khách.

Nha khoa quốc tế xin trân trọng thông báo lịch nghỉ đột xuất vào ngày hôm nay 06/11/2019. Ngày mai, 07/11/2019 phòng khám hoạt động bình thường trở lại. Trân thành cảm ơn Quý khách.

Trân Trọng

Chia sẻ: